Nieuws

Wijziging Wet op de kansspelbelasting en Wet op de kansspelen

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ (KOA) aangenomen en op 27 maart 2019 is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad.  De KOA moderniseert de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting en zal op...

Lees meer

Rekening-courantmaatregel

In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2019 heeft het kabinet een maatregel aangekondigd tegen het ontmoedigen van excessief lenen van de eigen bv (de rekening-courantmaatregel). Volgens het kabinet zou uit onderzoek blijken dat veel ab-houders grote bedragen...

Lees meer

Pokerstars.eu toch op Malta gevestigd

Op 16 maart 2018 heeft de HR geoordeeld dat niet de vestigingsplaats van de aanbieder van een (buitenlands) kansspel, maar de vestigingsplaats van de houder van een kansspel, relevant is voor de vraag of wel of geen kansspelbelasting is verschuldigd. De Hoge Raad...

Lees meer

Intrekken lijst Pokeraanbieders (binnen of buiten de EU)

De Belastingdienst heeft ons geïnformeerd dat de eerder door hun gepubliceerde lijst met aanbieders van pokerspelen (binnen of buiten de EU) door het arrest van de Hoge Raad van 16 maart 2018 onjuistheden bevat. De Belastingdienst trekt de lijst hierdoor in en zegt...

Lees meer

Nieuwjaarsbrief 2018

Belastingplannen 2018 |In deze nieuwjaarsbrief geven we een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen die in beginsel op 1 januari 2018 in werking treden.

Lees meer

Lijst pokeraanbieders en aangifte doen

De Belastingdienst heeft ons een brief gestuurd met daarbij een ge-update lijst van pokeraanbieders. Ook gaat de Belastingdienst nader in op de stand van zaken en de wijze van aangifte doen. De brief tref je hier aan.

Lees meer

Meldingsplicht internationale structuren

In het kader van de politiek- en maatschappelijke verontwaardiging over internationale belastingstructuren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een meldingsplicht in het leven te roepen, voor iedereen die betrokken is bij het opzetten van een internationale...

Lees meer

Nieuwjaarsbrief 2017

Belastingplannen 2017 |In deze nieuwjaarsbrief geven we een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen die in beginsel op 1 januari 2017 in werking treden.

Lees meer

Tips bij een FIOD inval

Als het daadwerkelijk tot een inval komt, houdt dan de volgende punten in acht. Vraag naar legitimatie; In geval van een opsporing vraag naar de toestemming van de officier van justitie; Wat is de periode van het onderzoek? Waarvan word je verdacht? Laat de ambtenaren...

Lees meer

Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet voegt aan de Faillissementswet de mogelijkheid toe om voor een periode van maximaal vijf jaar een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen aan een bestuurders die...

Lees meer

Lijfsdwang door de Ontvanger van de Belastingdienst

De Ontvanger heeft naast alle rechten op basis van de civiele wet om een belastingschuld te kunnen incasseren, veel extra mogelijkheden zoals het bodembeslag. De Belastingdienst heeft zodoende een preferente positie ten opzichte van andere (concurrente) crediteuren....

Lees meer

Fishing expedition bij buitenlandse tegoeden niet toegestaan

In geschil was het aanhouden van een niet in de aangifte inkomstenbelasting opgegeven buitenlandse bankrekening. De inspecteur had door de ontkenning van het bestaan van deze bankrekening een informatiebeschikking, evenals voor eventueel andere niet aangegeven...

Lees meer

Taxwise schikt kort geding tegen de Staat der Nederlanden

Taxwise is onlangs een kort geding gestart tegen het Openbaar Ministerie ter opheffing van beslag op onroerend goed van een cliënt. Na het uitbrengen van de kort geding dagvaarding heeft het Openbaar Ministerie aangegeven te voldoen aan de eisen in het kort geding,...

Lees meer

Verjaring belastingaanslagen voor de civiele rechter

De belastingkamer van de Hoge Raad heeft op 4 maart 2016, 15/00690 geoordeeld dat de belastingrechter niet bevoegd is om te beslissen in geschillen over de verjaring van belastingaanslagen. Bij de Belastingdienst is een strikte scheiding gemaakt tussen de bevoegdheden...

Lees meer