Nieuws

Wijziging Wet op de kansspelbelasting en Wet op de kansspelen

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ (KOA) aangenomen en op 27 maart 2019 is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad.  De KOA moderniseert de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting en zal op...

Lees meer

Rekening-courantmaatregel

In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2019 heeft het kabinet een maatregel aangekondigd tegen het ontmoedigen van excessief lenen van de eigen bv (de rekening-courantmaatregel). Volgens het kabinet zou uit onderzoek blijken dat veel ab-houders grote bedragen...

Lees meer

Pokerstars.eu toch op Malta gevestigd

Op 16 maart 2018 heeft de HR geoordeeld dat niet de vestigingsplaats van de aanbieder van een (buitenlands) kansspel, maar de vestigingsplaats van de houder van een kansspel, relevant is voor de vraag of wel of geen kansspelbelasting is verschuldigd. De Hoge Raad...

Lees meer

Intrekken lijst Pokeraanbieders (binnen of buiten de EU)

De Belastingdienst heeft ons geïnformeerd dat de eerder door hun gepubliceerde lijst met aanbieders van pokerspelen (binnen of buiten de EU) door het arrest van de Hoge Raad van 16 maart 2018 onjuistheden bevat. De Belastingdienst trekt de lijst hierdoor in en zegt...

Lees meer