Nieuws

Wijziging Wet op de kansspelbelasting en Wet op de kansspelen

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ (KOA) aangenomen en op 27 maart 2019 is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad.  De KOA moderniseert de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting en zal op...

Lees meer

Rekening-courantmaatregel

In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 2019 heeft het kabinet een maatregel aangekondigd tegen het ontmoedigen van excessief lenen van de eigen bv (de rekening-courantmaatregel). Volgens het kabinet zou uit onderzoek blijken dat veel ab-houders grote bedragen...

Lees meer

Pokerstars.eu toch op Malta gevestigd

Op 16 maart 2018 heeft de HR geoordeeld dat niet de vestigingsplaats van de aanbieder van een (buitenlands) kansspel, maar de vestigingsplaats van de houder van een kansspel, relevant is voor de vraag of wel of geen kansspelbelasting is verschuldigd. De Hoge Raad...

Lees meer

Intrekken lijst Pokeraanbieders (binnen of buiten de EU)

De Belastingdienst heeft ons geïnformeerd dat de eerder door hun gepubliceerde lijst met aanbieders van pokerspelen (binnen of buiten de EU) door het arrest van de Hoge Raad van 16 maart 2018 onjuistheden bevat. De Belastingdienst trekt de lijst hierdoor in en zegt...

Lees meer

Nieuwjaarsbrief 2018

Belastingplannen 2018 |In deze nieuwjaarsbrief geven we een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen die in beginsel op 1 januari 2018 in werking treden.

Lees meer

Lijst pokeraanbieders en aangifte doen

De Belastingdienst heeft ons een brief gestuurd met daarbij een ge-update lijst van pokeraanbieders. Ook gaat de Belastingdienst nader in op de stand van zaken en de wijze van aangifte doen. De brief tref je hier aan.

Lees meer

Meldingsplicht internationale structuren

In het kader van de politiek- en maatschappelijke verontwaardiging over internationale belastingstructuren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een meldingsplicht in het leven te roepen, voor iedereen die betrokken is bij het opzetten van een internationale...

Lees meer

Nieuwjaarsbrief 2017

Belastingplannen 2017 |In deze nieuwjaarsbrief geven we een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen die in beginsel op 1 januari 2017 in werking treden.

Lees meer

Fishing expedition bij buitenlandse tegoeden niet toegestaan

In geschil was het aanhouden van een niet in de aangifte inkomstenbelasting opgegeven buitenlandse bankrekening. De inspecteur had door de ontkenning van het bestaan van deze bankrekening een informatiebeschikking, evenals voor eventueel andere niet aangegeven...

Lees meer

Taxwise schikt kort geding tegen de Staat der Nederlanden

Taxwise is onlangs een kort geding gestart tegen het Openbaar Ministerie ter opheffing van beslag op onroerend goed van een cliënt. Na het uitbrengen van de kort geding dagvaarding heeft het Openbaar Ministerie aangegeven te voldoen aan de eisen in het kort geding,...

Lees meer

Verjaring belastingaanslagen voor de civiele rechter

De belastingkamer van de Hoge Raad heeft op 4 maart 2016, 15/00690 geoordeeld dat de belastingrechter niet bevoegd is om te beslissen in geschillen over de verjaring van belastingaanslagen. Bij de Belastingdienst is een strikte scheiding gemaakt tussen de bevoegdheden...

Lees meer

Garantie voor aansprakelijkheid van DGA onzakelijk

Een directeur grootaandeelhouder die zich hoofdelijk aansprakelijk had gesteld voor de schulden van zijn BV. De Belastingdienst heeft gesteld dat de DGA hiermee onzakelijk heeft gehandeld. De maatstaf die Hof Den Bosch heeft aangelegd, is of een onafhankelijke derde...

Lees meer

Reactie van PokerStars

PokerStars is pleased that the Belastingdienst  (English: Dutch tax authorities) has withdrawn its appeal against the Amsterdam Court of Appeal ruling that a (Dutch) player can play on PokerStars.EU without paying tax on winnings.  This confirmation is great news for...

Lees meer

Pokerstars.eu op Malta gevestigd

Gisteren ontvingen wij het bericht van de Hoge Raad dat de Belastingdienst hun beroep in cassatie in onze zaak heeft ingetrokken. Dit betekent dat de uitspraak van Hof Amsterdam van 19 november 2015 nu onherroepelijk vaststaat. Meer lezen? Kijk dan op Pokernews.

Lees meer

Nieuwjaarsbrief 2016

Belastingplannen 2016 | In deze nieuwjaarsbrief geven we een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen die in beginsel op 1 januari 2016  in werking treden.

Lees meer

Informatiebeschikking ook mogelijk in bezwaarfase

De Hoge Raad heeft op 2 oktober 2015, nr. 14/06080 geoordeeld dat een informatiebeschikking onder omstandigheden ook nog mag worden in bezwaarfase. Dit is anders als er sprake is van een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als de...

Lees meer