Op 16 maart 2018 heeft de HR geoordeeld dat niet de vestigingsplaats van de aanbieder van een (buitenlands) kansspel, maar de vestigingsplaats van de houder van een kansspel, relevant is voor de vraag of wel of geen kansspelbelasting is verschuldigd. De Hoge Raad heeft die zaak terugverwezen naar Hof den Bosch voor nader onderzoek naar de vraag wie bij Pokerstars.eu als houder moeten worden aangemerkt en waar deze houder is gevestigd. Op 31 december 2018 heeft Hof Den Bosch geconcludeerd dat RGEL, gevestigd op Malta, dient te worden aangemerkt als de houder van PokerStars.eu. Hof Den Bosch geeft de pokerspeler dus gelijk en er is geen kansspelbelasting verschuldigd.
Volgens Hof Den Bosch dient voor de vraag wie de houder en derhalve organisator van dit online pokerspel is, te worden aangesloten bij de initiatiefnemer. Dit betreft degene die de organisatie op zich heeft genomen om het spel mogelijk te maken voor de Nederlandse spelers en ervoor zorgt, dat het spel kan worden gespeeld. Hoewel de poker lobby op Isle of Man is en aldaar ook de uiteindelijke houder van het intellectueel eigendom is gevestigd, is aannemelijk dat RGEL op eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid de feitelijke organisatie van het spel voor de Nederlandse spelers op zich heeft genomen. RGEL heeft gebruik gemaakt van de (sub)licentie van RNL om het spel te mogen organiseren voor Nederlandse spelers en heeft daaraan uitvoering gegeven. Niet alleen vanuit het oogpunt van de speler is RGEL de organisator, omdat hij met RGEL de agreement heeft gesloten, RGEL zijn gelden beheert en hij RGEL moet aanspreken als hij zijn tegoed wil opnemen. Ook de Maltese wetgeving, de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning en het toezicht daarop wijzen in die richting. Het Hof hecht echter met name waarde aan de toelichtingen in het eerste en tweede memo van de Rational Group, die het beeld geven dat op Malta sprake is van een zelfstandige organisatie, die niet slechts voorbereidende of ondersteunende werkzaamheden verricht. Hieraan doet niet af dat RG als hoofdkantoor van PokerStars op Isle of Man ook een aantal beleidsbepalende beslissingen zal nemen. Dit is inherent aan een (internationale) groepsstructuur met een houdstervennootschap als hoofdkantoor en onderliggende houdster- en werkmaatschappijen, aldus Hof Den Bosch.