Fiscaal procesrecht

Belastingadviseurs en advocaten. Een combinatie bij Taxwise Advocaten die u verzekert van gedegen inhoudelijke én procedurele kennis.

We bereiken vaak meer, omdat we uw zaak vanaf het begin goed neerzetten. Snel en accuraat onderzoeken de formele aspecten en komen met een helder plan van aanpak. Bovendien nemen we alternatieve oplossingen altijd gelijk mee. Een werkwijze die ook aanslaat bij andere dienstverleners. Regelmatig vragen zij Taxwise om een second opinion.

Scherp bij correcties
Heeft u een boekenonderzoek? We staan naast u in elk contact met de belastingdienst. We weten precies aan welke spelregels de fiscus zich moet houden. Komt het tot bezwaar- of beroepprocedures? Procederen is ons vak. We doen dat doeltreffend en als het moet op het scherpst van de snede.

Grondige analyse vooraf
Bent u nog niet in aanraking met de Belastingdienst gekomen, maar wel bang voor toekomstige correcties? We minimaliseren uw risico’s door vooraf uw administratie en jaarrekening grondig te analyseren.

Boete- of strafrecht
De Belastingdienst kan naast correcties ook boetes opleggen of besluiten tot strafrechtelijke vervolging. In die gevallen wilt u de uitkomst niet laten afhangen van een inhoudelijke correctie. Als gedreven fiscaal juristen kennen we de bijzondere eisen die hieraan vastzitten. Met onze expertise weten we daarom vaak al in een vroeg stadium boetes en strafvervolging te voorkomen.

Adviseur én advocaat
De professionals van Taxwise zijn belastingadviseur én advocaat: een krachtige combinatie, want fiscaal en civiel hebben in de praktijk veel raakvlakken. U kunt ook op ons rekenen als de Belastingdienst dwangmiddelen inzet om belastingschulden en boetes in te vorderen. Mogelijke ernstige gevolgen zoals beslaglegging, faillissement of persoonlijke aansprakelijkheid helpen onze specialisten te voorkomen.