Advocaat Terence Vink heeft voor een cliënt een procedure gevoerd over de noodzakelijkheid van steunvorderingen bij het aanvragen van een faillissement. In deze procedure had de aanvrager van het faillissement bij Rechtbank Den Haag aannemelijk gemaakt dat cliënt in een toestand was gekomen waarbij hij niet meer in staat was om zijn schuldeisers te voldoen.

In hoger beroep (bij Gerechtshof Den Haag) was een betalingsregeling getroffen ter voldoening van alle steunvorderingen. Het Gerechtshof had met uitspraak 24 oktober 2017 zodoende het faillissement met terugwerkende kracht vernietigd.

De aanvrager van het faillissement was in cassatieberoep gegaan. De Hoge Raad heeft via arrest van 25 mei 2018 de procedure terugverwezen naar Gerechtshof Amsterdam.

 In aanloop naar de zitting had de curator bevestigd aan het Gerechtshof dat er geen nieuwe schuldeisers waren ontstaan en dat er voldoende zekerheid was gesteld ter voldoening van de boedelkosten. Gerechtshof Amsterdam heeft via de uitspraak van 17 juli 2018 geoordeeld het faillissement via een ‘ex nunc’ toetsing moet plaatsvinden (na terug verwijzing) en heeft beslist dat niet aan het pluraliteitsvereiste is voldaan. Het faillissement is daardoor met terugwerkende kracht vernietigd.

Bronnen:

Gerechtshof Den Haag 24 oktober 2017

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:4129

Hoge Raad 25 mei 2018, 17/05130

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:774