Het UBO-register

UBO-register Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Deze verplichting vloeit voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Op 4 april 2019 is een wetsvoorstel ingediend dat in 2019 behandeld zal worden. De UBO staat voor ultimate...

Britse LLP is een belastingplichtig lichaam voor de VPB

Onlangs heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen inzake de fiscale transparantie van een naar het recht van het Verenigd Koninkrijk opgerichte Limited Liability Partnership (LLP). De rechtbank was van oordeel dat de LLP de kenmerken van een kapitaalvennootschap...

Wijziging Wet op de kansspelbelasting en Wet op de kansspelen

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Organiseren van kansspelen op afstand’ (KOA) aangenomen en op 27 maart 2019 is deze wet gepubliceerd in het Staatsblad.  De KOA moderniseert de Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting en zal op...

Rekening-courantmaatregel II

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart voor het reeds in september 2018 aangekondigde wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap”. Het ministerie heeft een ontwerp wettekst en memorie van toelichting hierop gepubliceerd. Uit deze...