Vandaag heeft de Belastingdienst ons geïnformeerd dat de staatssecretaris van Financiën voornemens is om het beroep in cassatie inzake twee recente hofuitspraken, waarbij geoordeeld werd dat Pokerstars.eu binnen de EU is gevestigd, door te zetten.
In het kader van de politiek- en maatschappelijke verontwaardiging over internationale belastingstructuren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een meldingsplicht in het leven te roepen, voor iedereen die betrokken is bij het opzetten van een internationale structuur. De regeling zou op 1 januari 2019 in werking moeten treden. De meldingsregeling geldt niet voor iedere internationale structuur, maar alleen de structuren die over bepaalde wezenskenmerken beschikken. Belangrijke wezenskenmerken zijn volgens de Europese Commissie: (1) het gebruik van verliezen om de verschuldigde […]
Taxwise advocaten is aan de zijde van Your Professionals B.V. betrokken geweest bij de overname door DPA Group N.V. en wenst beiden heel veel succes toe in de toekomst! https://www.dpa.nl/blog/your-professionals-meerderheidsbelang/  
Advocaat Terence Vink van Taxwise advocaten heeft recentelijk een hoger beroepsprocedure gewonnen, waarbij de afwaardering van een vordering van een directeur-grootaandeelhouder in geschil was op zijn eigen B.V. De afwaardering was als resultaat uit overige werkzaamheden in aftrek gebracht op zijn overige inkomsten uit werk en woning in box I. De Belastingdienst had deze afwaardering niet geaccepteerd, waarna een beroepsprocedure volgde. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft via de uitspraak (zie bijgevoegde link) van 25 oktober 2016, nr. 16/0001 geoordeeld dat belanghebbende een […]
Hieronder treft u de link aan: http://www.quotenet.nl/Nieuws/Flashback-Hoe-is-het-nu-met-Taxwise-advocaten-Terence-Vink-en-Jurjen-van-Daal-187902