De Belastingdienst heeft ons een brief gestuurd met daarbij een ge-update lijst van pokeraanbieders. Ook gaat de Belastingdienst nader in op de stand van zaken en de wijze van aangifte doen. De brief tref je hier aan.
Taxwise heeft mee gewerkt aan de serie bij BNN ‘Jan de Belastingman’ van Jan Versteegh. Heb je het nog niet gezien, klik dan op onderstaande link: https://www.npo3.nl/jan-de-belastingman/07-09-2017/BV_101384818/POMS_BV_10681131
Vandaag heeft de Belastingdienst ons geïnformeerd dat de staatssecretaris van Financiën voornemens is om het beroep in cassatie inzake twee recente hofuitspraken, waarbij geoordeeld werd dat Pokerstars.eu binnen de EU is gevestigd, door te zetten.
In het kader van de politiek- en maatschappelijke verontwaardiging over internationale belastingstructuren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een meldingsplicht in het leven te roepen, voor iedereen die betrokken is bij het opzetten van een internationale structuur. De regeling zou op 1 januari 2019 in werking moeten treden. De meldingsregeling geldt niet voor iedere internationale structuur, maar alleen de structuren die over bepaalde wezenskenmerken beschikken. Belangrijke wezenskenmerken zijn volgens de Europese Commissie: (1) het gebruik van verliezen om de verschuldigde […]
Taxwise advocaten is aan de zijde van Your Professionals B.V. betrokken geweest bij de overname door DPA Group N.V. en wenst beiden heel veel succes toe in de toekomst! https://www.dpa.nl/blog/your-professionals-meerderheidsbelang/