In het kader van de politiek- en maatschappelijke verontwaardiging over internationale belastingstructuren heeft de Europese Commissie voorgesteld om een meldingsplicht in het leven te roepen, voor iedereen die betrokken is bij het opzetten van een internationale structuur. De regeling zou op 1 januari 2019 in werking moeten treden.

De meldingsregeling geldt niet voor iedere internationale structuur, maar alleen de structuren die over bepaalde wezenskenmerken beschikken. Belangrijke wezenskenmerken zijn volgens de Europese Commissie: (1) het gebruik van verliezen om de verschuldigde belastingen te beperken, (2) het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes of, (3) het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur. De normen zijn nog dermate open dat wij verwachten dat er in de praktijk veel discussie zal ontstaan over deze begrippen.

Advocaten hebben een geheimhoudingsplicht, waardoor de meldingsplicht niet kan werken voor advocaten die betrokken zijn bij internationale advisering. Hierop is geanticipeerd door de meldingsregeling dan van toepassing te laten zijn op de ondernemer zelf (of bijvoorbeeld het trustkantoor dat mee werkt aan de structuur). Taxwise vreest dat door dit soort maatregelen veel ondernemers en adviseurs op termijn structuren volledig buiten de Europese Unie zullen opzetten.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/21/brussel-wil-verplichte-melding-fiscale-constructies-11199602-a1563921