De belastingkamer van de Hoge Raad heeft op 4 maart 2016, 15/00690 geoordeeld dat de belastingrechter niet bevoegd is om te beslissen in geschillen over de verjaring van belastingaanslagen. Bij de Belastingdienst is een strikte scheiding gemaakt tussen de bevoegdheden van de inspecteur, welke de hoogte van de aanslagen vaststelt en de ontvanger die de aanslagen incasseert. De belastingkamer van de Hoge Raad heeft zich onbevoegd verklaard om te oordelen over een geschil rond de verjaring van belastingaanslagen. Het argument dat belastingaanslagen zijn verjaard moet zodoende niet worden voorgelegd aan de belastingrechter, maar aan de civiele rechter.

De specialisten van Taxwise advocaten hebben veel ervaring in geschillen met de Staat der Nederlanden over belastingaangelegenheden. Laat u zodoende niet uit het veld slaan als een geschil met de Belastingdienst te complex is en/of wordt.