Een directeur grootaandeelhouder die zich hoofdelijk aansprakelijk had gesteld voor de schulden van zijn BV. De Belastingdienst heeft gesteld dat de DGA hiermee onzakelijk heeft gehandeld. De maatstaf die Hof Den Bosch heeft aangelegd, is of een onafhankelijke derde hetzelfde risico zou nemen om aangesproken te worden, zonder een concreet zekerheidsrecht uit te kunnen winnen.

Hof Den Bosch heeft beslist dat een onafhankelijke derde niet bereid zou zijn om een dergelijk debiteurenrisico te lopen en heeft de garantstelling van de DGA gekwalificeerd als een onzakelijke handeling. Het Hof vond doorslaggevend dat de DGA zich ook aansprakelijk had gesteld voor toekomstige schulden. Een onafhankelijke derde had een dergelijke aansprakelijkheid in die vorm niet geaccepteerd onder dezelfde voorwaarden (en met zeer beperkte verhaalsmogelijkheden).

Bron: Hof Den Bosch 25-9-2015, nr. 14/00994