In geschil was het aanhouden van een niet in de aangifte inkomstenbelasting opgegeven buitenlandse bankrekening. De inspecteur had door de ontkenning van het bestaan van deze bankrekening een informatiebeschikking, evenals voor eventueel andere niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen. Dat belanghebbende mogelijk het saldo had overgeheveld naar een andere bankrekening, vond Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onvoldoende aanleiding om de informatiebeschikking ook hiervoor vast te stellen. De bewijslast (voor een begin van een aanwijzing) over een buitenlandse bankrekening, rust op de Belastingdienst. Het Hof concludeerde dat de inspecteur deze vragen niet mocht stellen in de informatiebeschikking.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 22-3-2016, nr. 15/00227