Rechtbank Den Haag 10 juni 2015 SGR 14-10395| De Belastingdienst had informatiebeschikkingen afgegeven tegen een KB Lux ontkenner, waarvan de voor- en achternaam op renseignementen waren verschenen. Belanghebbende ging tegen de afgegeven informatiebeschikkingen tevergeefs in beroep. De inspecteur kon zich volgens de rechtbank in redelijkheid op het standpunt stellen dat de door hem gevraagde informatie voor de belastingheffing van belang kon zijn, omdat die informatie opheldering zou kunnen geven over de vraag of belanghebbende in dat jaar over niet door hem aangegeven vermogen beschikte.