De Hoge Raad heeft op 2 oktober 2015, nr. 14/06080 geoordeeld dat een informatiebeschikking onder omstandigheden ook nog mag worden in bezwaarfase. Dit is anders als er sprake is van een schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als de informatiebeschikking wordt genomen.

Hierdoor staat het de inspecteur vrij om gegevens die op basis van in de aanslagfase op basis van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn opgevraagd, in de bezwaarfase alsnog een informatiebeschikking oplegt. De inspecteur is dus niet verplicht een informatiebeschikking in de aanslagfase op te leggen, als niet volledig wordt voldaan aan de informatieverplichting van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Hoge Raad 2 oktober 2015 nr. 14-06080