Gerechtshof Amsterdam 24-9-2015 nr. 14-00120 | De Belastingdienst had in het kader van het rekeningenproject van KB Lux microfiches aan de hand  van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen vragen gesteld over de gerechtigdheid van een echtgenote van een rekeninghouder. De rekeninghouder heeft bij het beantwoorden van de vragen, iedere vorm van betrokkenheid bij de bankrekening en dus het vermogen stelselmatig ontkend. De inspecteur heeft ook vragen gesteld over de belastingheffing van de echtgenote, terwijl duidelijk was geworden uit de FIOD informatie dat er slechts één gerechtigde tot de rekening was. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft zodoende geoordeeld dat de informatieverzoeken op basis van artikel 47 AWR aan de echtgenote niet rechtmatig zijn en heeft de informatiebeschikking vernietigd.