In een aantal situaties wenst de Ontvanger een geformaliseerde belastingschuld versneld in te vorderen. In dat geval wordt niet de reguliere betalingstermijn van veertien dagen afgewacht. De deurwaarder zal dan na het betekenen van het dwangbevel (deze levert een executoriale titel op) direct overgaan tot het leggen van beslag. Versnelde invordering kan uitsluitend plaatsvinden in bijzondere gevallen. De belastingschuldige woont of is niet in Nederland gevestigd, heeft geen vaste verblijfplaats of is van plan Nederland definitief te verlaten. In de praktijk blijkt de Ontvanger dat laatste te snel te stellen, terwijl de ondernemer niet van plan is om Nederland definitief te verlaten. Het is belangrijk dat u alle formele stappen van de Ontvanger door een deskundige laat toetsen dan wel betwisten.

Bijdrage: Fiscaal advocaat Terence Vink (tvink@www.taxwiseadvocaten.nl of 020-2402452)