Quotenet.nl 21-3-2014 | Fiscaal advocaat Terence Vink heeft op verzoek van Quote commentaar gegeven op de belastingroute van Starbucks die onder meer via Nederland gaat. Steeds vaker komen dergelijke structuren onder een vergrootglas te liggen, aangezien er maatschappelijke verontwaardiging heerst over de positie van Nederland. Voorts denkt Taxwise over de grenzen mee en adviseert ook regelmatig om activiteiten over te dragen naar entiteiten buiten Europa, vanwege de toenemende (automatische) gegevensuitwisseling tussen de lidstaten binnen de Europese Unie.

Taxwise adviseert veel internationale bedrijven en bedenkt structuren die maatschappelijk verdedigbaar zijn.