Op 11 maart 2014 is het faillissement van Quadvlieg Juristen B.V. uitgesproken. Quadvlieg Juristen stond in de markt bekend als een partij die fiscaal agressieve internationale tax planning heeft uitgevoerd.

Regelmatig heeft Taxwise second opinions gegeven over dergelijke adviezen. Taxwise heeft nimmer aan deze tendens mee willen doen. Taxwise hecht waarde aan betrouwbare en deugdelijke internationale fiscale planning.