Rechtbank Den Haag 20 mei 2014 nr 13 10151 | Rechtbank Den Haag heeft op 20 mei jongstleden uitspraak gedaan in een geschil rond een afgegeven informatiebeschikking op basis van artikel 52a, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De inspecteur had een informatiebeschikking afgegeven, omdat belanghebbende de administratie niet had overlegd en niet had mee gewerkt aan een boekenonderzoek van de Belastingdienst. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de informatiebeschikking van rechtswege is komen te vervallen doordat eerder al uitspraak op bezwaar was gedaan voor onderhavige jaren.