Indien de Belastingdienst nadere gegevens wenst te ontvangen van een belastingplichtige kan het een informatiebeschikking opleggen. Indien belanghebbende geen gehoor geeft aan het informatieverzoek en de rechter oordeelt dat belanghebbende dat ten onrechte heeft geweigerd, zal in de procedure over de aanslag de bewijslast omkeren. Een processueel zeer lastige hobbel. Het is zodoende zaak om u goed voor te laten lichten hoe er moet worden omgegaan met een informatieverzoek.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot fiscaal advocaat mr. Terence Vink (020-2402452 of tvink@www.taxwiseadvocaten.nl).