Hof Amsterdam 1 mei 2014 13-00385 De inspecteur had om gegevens verzocht via de afgegeven informatiebeschikking. Daarin werden gegevens verzocht die niet eerder aan belanghebbende waren verzocht. Belanghebbende verstrekt alsnog gegevens in de procedure over de rechtmatigheid van de informatiebeschikking. Hof Amsterdam heeft beslist dat de inspecteur in de informatiebeschikking om nieuwe gegevens mag verzoeken die eerder niet zijn verzocht. Belanghebbende heeft vervolgens de mogelijkheid om in de bezwaar en/of beroepsfase alsnog deze gegevens te verstrekken, die voor de rechtmatigheid van de afgegeven informatiebeschikking mee gewogen moeten worden.

Voor meer informatie, neem contact op met fiscaal advocaat mr. Terence Vink (tvink@www.taxwiseadvocaten.nl of 020-2402452)