Rechtbank Gelderland 16 september 2014 nr 14-885 Belanghebbende levert goederen die worden afgenomen, maar waarvan de vordering niet wordt betaald. De schuldenaar gaat in failliet en belanghebbende tracht de afgedragen omzetbelasting (ad € 171.426) via een verzoek op basis van artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968 terug te krijgen. Belanghebbende sluit met de curator een koopovereenkomst, waarbij de materialen werden teruggekocht. Rechtbank Gelderland heeft het beroep afgewezen en verwezen naar een arrest van de Hoge Raad van 14 september 2012. Door de koopovereenkomst was er sprake van een civielrechtelijke betaling en was om baat afstand gedaan van de oude vorderingsrechten. Door de schuldvernieuwing (op basis van artikel 1: 160 van het Burgerlijk Wetboek) kwam belanghebbende niet in aanmerking voor teruggave op basis van artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot fiscaal advocaat mr. Terence Vink (via 020-2402452 of tvink@www.taxwiseadvocaten.nl)