Bij de Belastingdienst zijn de competenties gescheiden, De inspecteur stelt de hoogte van de aanslag vast en de Ontvanger vordert de aanslag in. Na een betalingsuitnodiging, stuurt de Belastingdienst een herinnering. Na de herinnering volgt een aanmaning. Indien na de termijn van de aanmaning betaling achterwege blijft, zal de Ontvanger een dwangbevel uitvaardigen. Zonder rechterlijke toets krijgt de Ontvanger dan een executoriale titel, waarmee vergaande invorderingsmaatregelen genomen kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan beslag op de inventaris, handelsvoorraad, voertuigen en bankrekening. Het dwangbevel moet zijn vastgesteld conform de daarvoor geldende formele vereisten. Artikel 17 van de Invorderingswet 1990 geeft de mogelijkheid om in verzet te gaan tegen de tenuitvoerlegging. Hierbij moet u zich laten bijstaan door een (fiscaal) advocaat, want het verzet moet via een dagvaarding worden betekend.

Bijdrage: Fiscaal advocaat Terence Vink (tvink@www.taxwiseadvocaten.nl of 020-2402452)