Nieuws

Rechtbank handhaaft informatiebeschikkingen

Rechtbank Den Haag 10 juni 2015 SGR 14-10395| De Belastingdienst had informatiebeschikkingen afgegeven tegen een KB Lux ontkenner, waarvan de voor- en achternaam op renseignementen waren verschenen. Belanghebbende ging tegen de afgegeven informatiebeschikkingen...

Lees meer

Kansspelbelasting online poker in strijd met Europees recht

Op 27 februari 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het heffen van kansspelbelasting over online pokeren bij aanbieders binnen de EU in strijd is met Europees recht. Eerder heeft de Hoge Raad dit ook beslist ten aanzien van live-toernooien. De wijze van heffing bij...

Lees meer

Omzetbelasting: handel in Elektronische sigaretten

Bij handel in Elektronische sigaretten is bij levering 21% omzetbelasting verschuldigd door een Nederlandse ondernemer. Er geldt nochtans geen verplichte verleggingsregeling, zoals die wel van toepassing is geworden bij handel in telefoonkaarten. Overheden moeten...

Lees meer

Nieuwjaarsbrief 2015

Belastingplannen 2015 | In deze nieuwjaarsbrief geven we een overzicht van de meest ingrijpende maatregelen die in beginsel op 1 januari 2015  in werking treden.

Lees meer

Update: status wetsvoorstel Kansspelen op afstand (33996)

Doel van de nieuwe wetgeving is om een nieuw vergunningstelsel in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015. Taxwise is in contact met het Ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit om formeel spoedig in staat te worden gesteld om aan de voorwaarden...

Lees meer

Exclusief: 20 tips om beleggingsfraude te voorkomen

In onze praktijk zien wij in toenemende mate vormen van (buitenlandse) beleggingsfraude voorbij komen. Om beleggingsfraude in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij exclusief 20 tips geformuleerd die u moeten helpen beleggingsfraude zoveel mogelijk te...

Lees meer

Informatiebeschikking vervallen

Rechtbank Den Haag 20 mei 2014 nr 13 10151 | Rechtbank Den Haag heeft op 20 mei jongstleden uitspraak gedaan in een geschil rond een afgegeven informatiebeschikking op basis van artikel 52a, derde lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De inspecteur had een...

Lees meer

Alternatieven om de bedrijfsopvolgingsregeling te ontlopen

Staatssecretaris Eric Wiebes wenst de vrijstelling voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling laten verdwijnen. De politiek heeft hier verbaasd op gereageerd. Er zijn echter voldoende mogelijkheden om tijdens leven op een fiscaal vriendelijke manier aan...

Lees meer

Dwangbevel Belastingdienst levert executoriale titel op

Bij de Belastingdienst zijn de competenties gescheiden, De inspecteur stelt de hoogte van de aanslag vast en de Ontvanger vordert de aanslag in. Na een betalingsuitnodiging, stuurt de Belastingdienst een herinnering. Na de herinnering volgt een aanmaning. Indien na de...

Lees meer

Versnelde invordering Belastingdienst

In een aantal situaties wenst de Ontvanger een geformaliseerde belastingschuld versneld in te vorderen. In dat geval wordt niet de reguliere betalingstermijn van veertien dagen afgewacht. De deurwaarder zal dan na het betekenen van het dwangbevel (deze levert een...

Lees meer

Conservatoir beslag Belastingdienst

In sommige gevallen verzoekt de Ontvanger bij de voorzieningenrechter om toestemming tot het leggen van conservatoir beslag. Conservatoir beslag wordt gelegd ter meerdere zekerheid, totdat er bijvoorbeeld een geschil over de hoogte van de belastingaanslag...

Lees meer

Quadvlieg Juristen B.V. failliet

Op 11 maart 2014 is het faillissement van Quadvlieg Juristen B.V. uitgesproken. Quadvlieg Juristen stond in de markt bekend als een partij die fiscaal agressieve internationale tax planning heeft uitgevoerd. Regelmatig heeft Taxwise second opinions gegeven over...

Lees meer

Wat mag de werkgever onbelast verstrekken?

Misset Catering maart 2014 | Maaltijden in het bedrijfsrestaurant zijn belast. Volgens de werkkostenregeling mag maximaal 1,5 procent van het totale fiscale loon besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen.

Lees meer

Pokeren een behendigheidsspel? Nu de fiscale rechter nog!

Advocaat Peter Plasman heeft in navolging op een uitspraak van de strafrechter (te Den Haag) ook de Rechtbank in Amsterdam zo ver gekregen om te oordelen dat pokeren een behendigheidsspel is. De landelijke media hebben massaal dit bericht opgepakt. Advocaten Jurjen...

Lees meer

Navorderingstermijn ook beperkt buiten EU

Hof Den Bosch heeft op 19 december 2013 beslist dat de voortvarendheidseis ook geldt bij vermogen buiten de EU, in dit geval Zwitserland. De navorderingstermijn bij buitenlands vermogen bedraagt 12 jaar. Als de Belastingdienst echter beschikt over aanwijzingen mogen...

Lees meer

Laatste inkeerregeling?

Staatssecretaris Weekers heeft in de Tweede Kamer medegedeeld dat de huidige inkeerregeling wat hem betreft ook de laatste inkeerregeling is. De huidige inkeerregeling loopt nog tot 1 juli 2014. Overweegt u om in te keren? Neem dan contact met ons op, zodat wij u...

Lees meer

Wetsvoorstel beperken gemeenschap van goederen

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 5-11-2013 | D66, PvdA en VVD willen de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben ingebracht met inkomen uit arbeid. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk en...

Lees meer