In sommige gevallen verzoekt de Ontvanger bij de voorzieningenrechter om toestemming tot het leggen van conservatoir beslag. Conservatoir beslag wordt gelegd ter meerdere zekerheid, totdat er bijvoorbeeld een geschil over de hoogte van de belastingaanslag onherroepelijk is geëindigd. Om beslag te leggen moet de Ontvanger stellen dat de belastingschuldige naar verwachting zijn belastingschuld in de toekomst niet zal kunnen voldoen en/of het aannemelijk is dat verhaalsobjecten dreigen te verdwijnen. Het is van belang dat wordt getoetst of de Ontvanger rechtsgeldig beslag heeft mogen leggen en/of daarbij alle formele stappen correct zijn genomen.

Bijdrage: fiscaal advocaat Terence Vink (tvink@www.taxwiseadvocaten.nl of 020-2402452)