Met ingang van 1 januari 2015 is de regeling omtrent het gebruikelijk loon aangepast in de Wet op de loonbelasting. In de praktijk zijn veel afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de hoogte van dit gebruikelijk loon. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is dit expliciet aan de orde gekomen.

De staatssecretaris heeft bevestigd dat alleen die gebruikelijk loon afspraken worden opgezegd waarbij het loon op een hoger bedrag dan € 44.000 was gesteld. Daardoor worden uitsluitend die afspraken opgezegd waarbij vaststaat dat de doelmatigheidsmarge is of had kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot fiscaal advocaat mr. Terence Vink (via 020-2402452 of tvink@www.taxwiseadvocaten.nl)