Doel van de nieuwe wetgeving is om een nieuw vergunningstelsel in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2015. Taxwise is in contact met het Ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit om formeel spoedig in staat te worden gesteld om aan de voorwaarden voor de vergunningaanvraag te voldoen. De voorbereidingstijd wordt helaas ernstig verkort, door de trage behandeling van het wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft tot 30 oktober 2014 de tijd om schriftelijke vragen te stellen. Hierdoor zal de behandeling niet eerder dan 30 oktober 2014 op de agenda van de Tweede Kamer staan, zie:

http://www.legaal-kansspel-nederland.nl/nieuw-casino-wet-online-gokken-vertraagd-2014-09-23.html
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z13604&dossier=33996