Hof Den Bosch heeft op 19 december 2013 beslist dat de voortvarendheidseis ook geldt bij vermogen buiten de EU, in dit geval Zwitserland. De navorderingstermijn bij buitenlands vermogen bedraagt 12 jaar. Als de Belastingdienst echter beschikt over aanwijzingen mogen zijn niet stil zitten, maar moeten zij voortvarend handelen. Anders wordt op grond van het EG-verdrag de termijn van 12 jaar beperkt tot de reguliere termijn van 5 jaar. Deze voortvarendheidseis geldt in ieder geval binnen de EU, maar zou mogelijk ook van toepassing zijn buiten de EU. Het hof bevestigt dit, maar de Hoge Raad zal hier nog een eindoordeel over geven.