Rechtbank Noord Holland 29 april 2014 13-3255 Coffeeshop verricht zowel onbelaste prestaties (handel in softdrugs) als belaste horeca prestaties. Belanghebbende had alle omzetbelasting als recht op vooraftrek geclaimd. De Belastingdienst heeft dit standpunt verworpen en uitsluitend de voorbelasting in vooraftrek toegelaten die toerekenbaar is aan de belaste prestaties. Hierover is belanghebbende in beroep gegaan.

Belanghebbende heeft volledig recht op vooraftrek geclaimd, mede gezien er een vergoeding werd betaald voor een gebruiksrecht. Het gebruiksrecht werd echter toegerekend aan de belaste en de onbelaste prestaties. De handel in softdrugs is voor de omzetbelasting onbelast. De kosten hieraan toerekenbaar zijn niet aftrekbaar. Ik verwijs naar rechtsoverweging 4.4.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot fiscaal advocaat mr. Terence Vink (tvink@www.taxwiseadvocaten.nl en/of 020-2402452).